Mobilità sostenibile: al via il carpooling per i dipendenti comunali

– Ha sintutu sta cosa ro carpuling?

– Ma chi è st’autra minchiata?

logo_carpooling_new3

– A nenti, sana misu na testa ca pì venire a travagghiari nama mettere r’accoddu e ama a veniri cu na machina sula! 

– Ma come ama a fari? io sugnu a Pizzuta tu o Tunisi!

– Dici ca ni dividuno pi quatteri… tipo, tu putissiti iri ca signora Patanè e co geometra Sicuso; io m’avissi a caricare a Iaia e u raggiuneri Micalizzi.

– A signura Patanè? Sa sciarrina??? Ma proprio! Mancu motta a fazzu acchianari na machina mia…

– Raggiuni hai, ricci ca sa vo piglia l’assessore ca machina so… cose ti pazzi!

– Ma i picciriddi a scola cu ci potta? 

– Fosse a liggi rici ca sana mettere r’accoddu macari mariti e mugghieri!!! Chi sacciu nun ci stai capennu niente.

– E pi ghiri o a fare a spisa? Iu accatttu sulu ni Gemar, tu ti fissasti cu stu Decò!

– E facemo a turno. Scinnennu, mi fermo iu o Decò e acchinannu tu o Gemar

– Chi cammurria però, ma picchì ni vonu levare macari a machina… allora facissero n’autobussi pi tutti.

– Dice che la città ha pariri sempre chiù smatt e puntare sulla grin mobiliti.

– Ancora cu stu smatti??? Dicalafici…

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.